Person
Language of data  |  Arabic

Ibrāhīm Al-lAbbān, 1895‒1977


Data format Public

Language

Arabic

Gender

Male

Date of birth

  • 1895 Gregorian

    1313 Hegirian

Place of birth

سنديزن، محافظة الغربية، مصر

Date of death

  • 1977 Gregorian

    1397 Hegirian

Nationality

Egypt

Profession

عميد كلية دار العلوم، القاهرة

Activity

الفلسفة وعلم النفس

Biography

  • حصل على الماجستير من جامعة لندن، وعمل مدرسا بدار العلوم، فأستاذا بمعهد التربية العالي للمعلمات، فمفتشا بوزار المعارف، ثم أستاذا بكلية اﻵداب جامعة اﻹسكندرية، وأستاذا بدار العلوم، وهو عضو مجمع اللغة العربية، والمجمع العلمي العراقي، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

Bibliography

Diamond   A 14220

Created at 19-01-2003 by migration (IDEO)

Updated at 01-02-2021 by Mohamed Kamal (IDEO)


Access points | 3

Authorized

Variant

Publication | 18

Production | 12

Social network of this agent | 9