Expressions by Abyārī, Ibrāhīm, 1902‒1994  as publishing director | 1
1

الموسوعة القرآنية

تقاسم تصنيفها إبراهيم الأبياري، عبد الصبور مرزوق

القاهرة : مؤسسة سجل العرب, 1969

Monograph

Printed  

Resource type      
Editor | 2      
Publisher | 1