ابن أبي أصيبعة ومصنفه في طبقات الأطباء

Piece analytic single unit

Type Text
Responsibility
  • محمد شحادة كرزون
Contained in
Record No. M208946 Updated at 2017-03-21

Call number of referential item

40-41 6 (1986) 24

Work
 
Title ابن أبي أصيبعة ومصنفه في طبقات الأطباء
Date
  • Gregorian 1986
Form of work
  • Non-literary work; discursive work

Author

كرزون، محمد شحادة

Record No. W218265 Updated at 2017-03-17
Edition in Arabic