Work
الموضوعات في الإحياء أو الاعتبار في حمل الأسفار


Author

Bibliographic antecedent

Date
  • Gregorian 19th century
AKid 125576 (W125576) Updated at 2017-03-06

Relations with other works    
Date Relation Work Source
Gregorian before 1111
Hegirian before 504
Based on

إحياء علوم الدين

al-Ġazālī, Muḥammad ibn Muḥammad, 1058‒1111

Gregorian 14th century
Based on

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار

al-ʿIrāqī, ʿAbd al-Raḥīm ibn al-Ḥusayn (Zayn al-Dīn), 1325‒1404

Gregorian 1993
Supplement

الإخبار بما فات من أحاديث الاعتبار

ابن علي رضا، علي رضا بن عبد الله المدني